– Det er ganske sykt å tenke på at vi stod der i 2007, og ikke hadde noe å by på. Nå har vi masse

Den første Baaskifestivalen ble starten på en kvensk bølge i Nordreisa.

Inger Birkelund  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

kultur

– Det å jobbe med kvensk er veldig mange ting. Det er både den jobben som gjøres i politiske organer eller interesseorganisasjoner, også er det oppvåkninga som skjer i folk flest knyttet til det. Men det jeg jobber med er veldig knyttet til entreprenørskap, det å kunne stå på scenen, jobbe med eventer, og tilrettelegge for at andre skal kunne oppleve kvensk kultur, og kanskje kunne leve av det.