To kulturhistoriske eiendommer får tilskudd

Til sammen er det det fordelt 6,7 millioner kroner på 44 privateide kulturminner, -miljø og -landskap fylket. To av de er i Nord-Troms.

  Foto: Johanne P. Elvestad

kultur

Fylkeskommunen tildeler 6,7 millioner kroner til privateide kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. I Nord-Troms er det to som får til sammen 530.000 kroner.