Det blir ikke pride-tog i år heller. Likevel skal det feires digitalt

Nord-Troms Pride ønsker at så mange som mulig synliggjør feiringen i sitt nærmiljø.

PRIDE: Det blir stort sett en digital markering av Nord-Troms Pride i år.   Foto: Richard Vogel Ap Photo

kultur

I år blir det ikke tog i pride-feiringen for Nord-Troms. Likevel skal det feires - digitalt.