– Båten ble til mens jeg rodde

Å tilpasse tre kvart hundre intervjuer og artikler til bokform, ble forfatter Bente Imerslunds største utfordring.
kultur

– I dag begynner trykkinga av boka i Latvia. Endelig.