– For mange av oss ble det en reise for å finne ut mer av vår egen bakgrunn

I år er det 30 år siden Riddu Riddu festivalen ble holdt for første gang.

30 ÅR: I boka "Riddu Riddu 30 år skriver Tor Mikalsen et kapittel om festivalens første år. FOTO: Marthine Frantzen Dalvik 

kultur

For 30 år siden bel Riddu Riddu festivalen holdt for første gang av en gruppe med unge mennesker. Lite visste de da om at festivalen skulle utvikle seg til å bli verdens største festival for urbefolkninger.