Båt-turné, støtte fra Kulturrådet og store kutt i kostnader ga overskudd for Violet Road i pandemiåret 2020

Store kostnadskutt, statlige støttekroner og en Norges-turné på kjøl gjorde at pandemiåret 2020 ikke ble en katastrofe for Violet Road.

BANDET: SMALHANS: 2020 ga et økonomisk overskudd til Violet Road, men aktiviteten var lav på grunn av pandemi og smittevernrestriksjoner. Fra venstre Espen Høgmo, Hogne, Håkon og Halvard Rundberg, samt Kjetil Holstad-Solberg.   Foto: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ

kultur