Her er trolig landets eneste kvenske kor

Lørdag 13. September ble den kvenske sanggruppa KvääniÄänii stiftet i Nordreisa.

Bak f.v.: Tove Reibo, Bente Imerslund, Line Evensen og Bjørn-Ivar Hammervoll. Foran: Gunn-Lill Johansen.  Foto: Ragnhild Enoksen

kultur

KvääniÄänii er et kombinert barne- og voksenkor og er en videreføring av "Kvensk sanggruppe i Nord-Troms" som startet opp i 2011.

Det første som står på agendaen til er å delta på NRK-satsingen "Salmeboka minutt for minutt".

Tidligere har sanggruppa deltatt på "Muisto ja Toivo"-prosjektet ("Minner og håp") til Halti Kvenkultursenter IKS, der man blant annet spilte inn plate og hadde forestilling under Paaskiviikko 2013.

Salmeboka minutt for minutt

Nå har gruppa fått det kvenske navnet "KvääniÄänii", som betyr "kvenske stemmer" og er stiftet som en egen organisasjon.

Like etter stiftelsesmøtet på Halti-bygget i Nordreisa hadde KvääniÄänii sitt første "oppdrag" der man deltok på sangkafé i Kvænangen.

Det nyetablerte koret, som trolig er det eneste kvenske koret i landet, har nå satt seg som mål og ta del i NRK-prosjektet "Salmeboka minutt for minutt" ettersom den nye salmeboka innholder 15 kvenske salmer.

Lang reisevei

Dirigent Tove Reibo har nylig meldt koret på, men håper man slipper å ta den lange veien til Trondheim for innspilling.

- Av praktiske og økonomiske årsaker håper jeg NRK vil åpne for innspilling i Tromsø, slik de har antydet tidligere, sier hun.

Gunn-Lill Johansen fra Nordreisa er valgt som styreleder og sitter i styret sammen med Tove Reibo og Line Evensen. Vara er Bente Imerslund.