Baaskikunstnerne klare

Lisbeth Skranes og Arthur Johansen er årets kunstnere under kvenfestivalen.

Arthur H. Johansen er den ene av to festivalkuntnere under Baaskifestivalen.  

Lisbeth Skranes sine verker er preget av livet ved kysten.  

kultur

Lisa Vangen ved Halti Kvenkultursenter IKS melder at årets festivalkunstnere under Baaskifestivalen i starten av juni er klare.

De to er treskjærer Arthur Johansen og grafiker Lisbeth Skranes.

Trevirke

Arthur H. Johansen bor på Strønstad i Vesterålen, hvor han arbeider med relieff og skulpturer i tre.

Johansen har kvenske forfedre. Hans oldefar var fra Tornedalen, og arbeidet på Kobbergruvene i Kåfjord i Alta. Arthurs bestemor vokste opp i Nordreisa. Da hun ble voksen giftet hun seg med en kar fra Valan på Spildra, og de flyttet videre til Laksefjord.

Arthur forteller at han ut fra sin egen familiebakgrunn har lært seg at alle mennesker er like mye verdt, uansett bakgrunn. Hans personlige historie preger han som menneske og kunstner per i dag.

Kysten

Lisbeth Skranes kommer fra samme kommune som treskjærer Arthur Johansen, men bor og arbeider i Trondheim. Etter et langt arbeidsliv i offentlig sektor, har Lisbeth gjort sin hobby med grafikk til heltidsforetak.

Motivene i hennes arbeid gjenspeiler hennes oppvekst og kjærlighet til kysten.

De siste fem årene har Arthur Johansen og Lisbeth Skranes hatt fellesutstillinger i inn og utland. I tillegg til at de er utøvende kunstnere, er de også aktiv som formidlere av kystkultur i regi av Forbundet Kysten.

Salgsutstilling

Arthur og Lisbeth besøker Paaskiviikko fredag 7. og lørdag 8. juni på Markedsplassen i Sørkjosen. På markedet vil de ha salgsutstilling, og på lørdag vil de fortelle om seg selv og sitt virke.