Mottar støtte til kulturformål

Fylkesråden har fordelt 1.850.000 kroner til festivaler og kulturdager over hele fylket.

Bilde fra Spinnvill Rokkefestival i Kåfjord. 

kultur

Til fristen 15. desember 2013 kom det inn 48 søknader til tilskuddsordningen, med et samlet samlet søknadsbeløp på kroner 4.400.000. Det er flere søknader enn noen gang tidligere, selv om søknadsbeløpet totalt sett har en liten nedgang fra i fjor.

Tilskuddsordningen til festivaler og kulturdager har i 2014 fått et økonomisk kutt på 200.000 kroner. Totalt utgjør ordningen dermed kroner 1.850.000.

Bredt innhold

Fylkesråden har i år og i forhold til fordelingene, prioritert et bredt mangfold i uttrykkene som festivaler i Troms har, sammen med en tydelig prioritering av barne og ungdomstiltak.

- Festivalene i Troms har et fantastisk bredt innhold i sine programprofiler, sier fylkesråd for næring-, kultur- og helse Line Miriam Sandberg. Mange av arrangementene er sterkt lokalt forankret i engasjement og tilhørighet, og viser en stolthet over hva de kan tilby fra lokale og regionale krefter.

120.000 til Nord-Troms

Sandberg ønsker å invitere arrangører av festivaler og kulturdager i Troms til et dialogmøte i løpet av høsten 2014.

Blant annet ønsker fylkesråden dialog rundt kriterier for ordningen, det brede festivallandskapet og situasjonen for sponsorarbeid for festivalene i Troms.

I Nord-Troms har følgende kulturarrangementer fått søknadene sine innvilget:

  • Finsk Tangofestival - 20.000 kroner
  • Lyngen Rock og Reker - 20.000 kroner
  • Paaskiviikko/Baskiuka - 60.000 kroner
  • Spinnvill Rokkefestival - 20.000 kroner