Får tilbakeført 24 gjenstander tatt fra det samiske folket

foto