Ønsket seg dagligdagse klær som synliggjør det kvenske – nå har de søkt patent