Tara tilbragte store deler av barndommen i Nordreisa. Nå kommer hun tilbake til Nord-Troms

foto