Folk strømmet til Storslett sentrum og Arctic Open Sommershow