Ellen gikk i sin tantes fotspor for å kjenne på kroppen hvordan hun hadde det under krigen