Skjervøy-elevenes «Lego-eventyr» i USA får støtte fra fylket

foto