Tove mottar pris for sitt arbeid for kvensk språkopplæring

foto