Joik fra multikunstner begravd i Birtavarre kan bli samisk nasjonaljoik

foto