Kultur

Båt-turné, støtte fra Kulturrådet og store kutt i kostnader ga overskudd for Violet Road i pandemiåret 2020

SMALHANS: 2020 ga et økonomisk overskudd til Violet Road, men aktiviteten var lav på grunn av pandemi og smittevernrestriksjoner. Fra venstre Espen Høgmo, Hogne, Håkon og Halvard Rundberg, samt Kjetil Holstad-Solberg. Foto: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ