Bjørg fikk nyopprettet pris: – Hva ellers skal man gjøre? Sitte hjemme å strikke?

foto