Bringer orkester til bygda for å lage nyttårsfest

foto