Abonnementsvilkår

kundeservice

Generelle vilkår


  • Gjeldende vilkår er de som til enhver tid ligger på avisens nettside.
   1. Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. Om ditt løpende abonnement strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være spesifisert på din faktura.
   2. Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen senest 14 dager før de trer i kraft.
   3. Ekstraordinære avisutgivelser (for eksempel påskeaften) selges kun i løssalg og er ikke en del av abonnementet.
   4. Fakturagebyr kommer i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret bortfaller ved AvtaleGiro/eFaktura/kortbetaling.

Abonnementsvilkår papirabonnement


  • Papirabonnement på avisen løper inntil det foreligger en oppsigelse.

Månedsabonnement har en minste varighet på 1 måned og løper til det blir sagt opp. Ved oppsigelse av abonnement med månedlig betaling løper abonnementet ut perioden det er betalt for.


  • Avisleveringen forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperioden du har valgt.
   1. Hvis du ikke har betalt abonnementet innen rimelig tid etter forfall, blir avisleveringen stoppet og vi sender regning for den tid avisen er blitt levert.
   2. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Alternativt kan abonnementet flyttes til eAvis i inntil 6 uker til vanlig abonnementspris.
   3. Ved midlertidig stopp i avisleveringen blir ikke de 7 første dagene godskrevet. Har du et digitalt tilleggsabonnement/kombinasjonsprodukt med papir og digitalt godskrives ikke midlertidig stopp.
   4. Dersom avisleveringen skulle utebli, vil avisens erstatningsansvar begrense seg oppad til det beløp du har betalt for den periode avisleveringen har uteblitt.

Abonnementsvilkår digitale abonnement og vilkår for kjøp av midlertidig tilgang til digitale utgaver/tilganger


  • Med vårt digitale abonnement har du tilgang til dagens utgaver digitalt.  Ved kjøp av dagspass har du tilgang til digitale utgaver/tilganger fram til midnatt samme dag.  
   1. Tilgangen til digitale utgaver/tilganger er enten knyttet til ditt personlige abonnement eller ved kjøp av dagspass, og det er ikke tillatt å gi bort passordet til noen andre.
   2. Digitale abonnement for bedrifter/institusjoner gjelder inntil 5 brukere. Disse brukerne vil ha tilgang til brukernavn og passord for SPiD-konto som blant annet kan inneholde kredittkorttopplysninger.
   3. Alle priser er inkl. mva.
   4. Forsinkelser på digitale utgaver godskrives ikke.
   5. Et digitalt abonnement forskuddsbetales og løper til det sies opp. Ved oppsigelse løper det ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Et digitalt abonnement kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen person i avtalt abonnementsperiode. Tilsvarende gjelder for kjøp av dagspass.
   6. Dersom brukernavn/passord eller tilgangen for øvrig til digitale utgaver/tilganger misbrukes på noen som helst måte, forbeholder avisen seg retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis det ingen refusjon.
   7. Ved kjøp av avisens digitale tjenester gjennom iTunes App Store eller Google Play gjelder deres brukervilkår for registrering og kjøp. Slike kjøp vil ikke bli registrert hos avisen, og abonnementene og tjenestene administreres fra kontoene gjennom iTunes eller Google Play.
   8. Kopiering: Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det må gjerne skje utskrifter av en papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven.

Abonnementsvilkår studentabonnement


  • Gjelder for studium på høgskole- eller universitetsnivå.
   1. Leveringsadressen må være lik adressen der studenten bor/oppholder seg under studiet.
   2. Gjelder studenter t.o.m. fylte 34 år. 
   3. Studentrabatten forutsetter at vi kan kommunisere med deg per e-post.
   4. Det må fremvises gyldig semesterkort og studentbevis for å kunne opprettholde et studentabonnement. Dette skal gjøres innen 1. oktober hvert år. Om dette ikke er oss i hende innen denne datoen vil ditt abonnement automatisk endres til et ordinært abonnement. Du vil få en påminnelse om dette før fristen går ut. 

Vilkår ved kjøp av abonnement på minside


  • Det er 18-års aldersgrense for kjøp fra vår nettbutikk.
   1. Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt med avisen sin kundeservice ved spørsmål om heving av kjøp.

Vi bruker kundeopplysningene til å oppnå større kunnskap om våre abonnenter, slik at vi løpende kan forbedre våre produkter og abonnementsfordeler. Når det gjelder informasjon som du har oppgitt på din brukerkonto, samt informasjon knyttet til transaksjoner har vi felles behandlingsansvar med Schibsted Payment AS som leverandør av SPiD-tjenesten. Opplysningene videresendes eller selges ikke til andre tredjeparter og oppbevares ifølge norsk lovgivning. Abonnenter må sørge for at avisen til en hver tid har riktig kontaktinformasjon.

Tilbake til kundeservice

Si din mening:

Framtid i Nord ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk eller lovverk. Vi oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger, og forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.

kundeservice