Kunnskapsløst om laks

I et innlegg skriver Erling Flaa i Norges Miljøvernforbund om villaks og opprettslaks. I samme setning som han omtaler "mangel på kunnskap", påstår han at laksen er stengt inne i "trange, overfylte merder".

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix 

meninger

Så feil kan man ta. Norske laksemerder inneholder minst 97,5% vann og kun 2,5% laks, slik regelverket krever. Spesielt trangt er det altså ikke.

Siden helsemyndighetene verden over anbefaler folk å spise mer sjømat av hensyn til folkehelsen, er det også oppsiktsvekkende at Flaa ikke liker at oppdrettslaks er blitt hverdagsmat. Han ønsker seg åpenbart tilbake til den tiden kun de rikeste kunne sette laks på bordet. Det er en holdning som er vanskelig å forstå.

Takket være lakseoppdretterne er fisk blitt mer tilgjengelig for forbrukerne, til lavere priser. Det spises i alt 14 millioner måltider sunn norsk laks verden rundt - hver eneste dag. Laks og annen sjømat er sunt og godt for folkehelsen, og derfor er det også trist at Miljøvernforbundet fortsetter å påstå det motsatte.

Flaa er videre kritisk til vaksinering av laksen. Det er også merkelig, siden det er et vanlig praksis i husdyrhold at vi tar ansvar for å sikre god dyrehelse og dyrevelferd i all matproduksjon. Det beste er at våre husdyr alltid holder seg friske, og da er vaksine et viktig tiltak. Dersom sykdom eller parasitter rammer, behandles dyr og fisk på beste måte - også med legemidler hvis det er nødvendig. Noe annet ville vært uansvarlig dyrehold.

Påstanden om at lakseanleggene står for stor forurensning langs kysten er også feil. Det er godt dokumentert at miljøtilstanden er god under og ved anleggene. Alle som ønsker kan sjekke dette selv på  Fiskeridirektoratets sider. Omlag 95% av alle anlegg har miljøstatus "god" eller "meget god".

Norge trenger flere bein å stå på, mer verdiskaping, sysselsetting og gjerne produksjon av mat og varer verden trenger. Havbruk er en slik næring, og det er kontrollert matproduksjon. Det er å håpe at Erling Flaa som også er aktiv Senterpartimann, kan legge fordommene til side og heller se at nye næringer som er livskraftige vil bidra til viktig aktivitet og vekst i tiårene som kommer.