Debattinnlegg om kommunereformen:

Derfor bør Lyngen slå seg sammen med Tromsø

Wiktor Sørensen og Tor Petter Christensen skriver i dette debattinnlegget hvorfor Lyngen bør slå seg sammen med Tromsø og ikke Kåfjord/Storfjord.

VIL TIL TROMSØ: Wiktor Sørensen og Tor Petter Christensen mener Lyngen er bedre tjent med å slå seg sammen med Tromsø enn å samarbeide rundt Lyngenfjorden. 

meninger

Det ser ut som de politiske parti/lister i Lyngen har gjort seg foreløpig ferdig med kommunereformen og konkludert: Lyngen skal vende ryggen mot kysten og se mot de indre strøk. Det har vært lite åpen debatt og få argumenter er ført til torgs, kun konklusjonen: Sammenslutning med Kåfjord/Storfjord.

LES OGSÅ: Ny rapport foreslår Stor-Lyngen

De argumenter vi har sett brukt er lokaldemokrati og kulturfellesskap, begge vanskelig målbare størrelser. Tromsø, landsdelens største vekstsenter som alternativ, synes å ha falt ut grunnet dårligere lokaldemokrati!

LES OGSÅ: Størst tro på Storfjord (Pluss-sak)

Vi synes dette blir for tynt, særlig sett i forhold til sakens fremtidige betydning. Vi tillater oss derfor å fremme noen argumenter for Tromsø-alternativet:

  • Det er på kysten (til dels langt ute på kysten) de fremtidige næringer vil foregå: Olje/gass/energi, fiske, havbruk, marin industri, transport og en stor del av turismen. Dette må både Tromsø og Lyngen ta inn over seg.
  • Turisme er en vekstnæring hvor Tromsø og Lyngen har unike muligheter. Vi sitter på noen av de mest eksklusive områdene for naturbaserte opplevelser i Europa. Det kunne være positivt å sitte ved samme bord og kunne forhandle om utenlandske direktedestinasjoner, chartertrafikk, flyplassforlengelse og planlegge infrastruktur?
  • Landsdelshavna, nå sterkt utvidet, ligger i Tromsø. Den vil ha stor betydning for Lyngens industri og framtidige deltagelse i offshorevirksomhet. Vi bør kanskje være med å drøfte infrastruktur til havna og utvidelser?
  • Lyngen har et rikt landbruk og er en stor fiskerikommune. Tromsø utgjør en stadig større markedsplass for våre produkter. Vi bør kanskje være med å utvikle dette?
  • Lyngen er, og blir i enda større grad, en del av Tromsøregionen og dagpendlingsområde til landsdelen største vekstsenter. Hvor arbeidsplasser i Tromsø blir lokalisert vil ha betydning for Lyngens utvikling. Dette vil bli en stor bo- og fritidsregion hvor Lyngen vil kunne spille en rolle.
  • Statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo. Tromsø er et sted som kan huse slike etableringer. Det gir muligheter til Lyngen hvis vi er en del av fellesskapet.
  • Diskusjonene om hvor de kommunale arbeidsplasser skal ligge er viktig. Det sies at da Skjerstad kommune hadde slått seg sammen med Bodø, hadde de 11 flere kommunalt ansatte enn før sammenslutningen. Dette til tross for at samtlige etatsjefer m fl. var blitt borte! Det viser hvordan forhandlinger med de som har noe å dele på kan slå ut.

FIN-LEDER: Legg vekk Tromsø-sporet

Både kyst og innvandring

Kulturargumentet har vært brukt. Lyngen består både av en kystkultur (tidl Karlsøy kommune) og en innvandrerkultur. Våre kulturbærere i form av søsken, barn og barnebarn befinner seg for en stor del i Tromsø i tillegg til Lyngen.

Lokaldemokratiet er brukt som argument. Men både Bergen, Trondheim og Stavanger synes å ta godt vare på sin befolkning. Og hvor godt er lokaldemokratiet i småkommuner i dag? Ordninger med bydelsutvalg og utviklingsselskap er velkjent og kan utvikles videre. I tillegg må vi evne å fostre lokalpolitikere som kan fronte distriktenes sak uavhengig av kommunestørrelser.

LES OGSÅ: Sju av åtte vil ikke til Tromsø

Hva vil vi?

Til slutt er dette et spørsmål om hva vi vil! Hvis vi ønsker at avfolkingen av Lyngen skal fortsette (fra over 4000 i 1970 til ca 2900 i dag) synes den valgte strategi fornuftig. Hvis man derimot ønsker vekst i Lyngen er det liten tvil om at Tromsø-alternativet gir de største mulighetene. Da blir felles infrastruktur viktig.

Vi vet ikke hva som kommer ut av kommunereformen. Kanskje ender vi opp som dagens Lyngen kommune? Men vi skylder oss selv en grundig debatt om saken. Det er godt lokaldemokrati.