Kommuneregulering

John Kristiansen utfordrer i dette debattinnlegget Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen.

  Foto: Arne Teigen

meninger

Wiktor Sørensen og Tor Petter Christensen har etter min mening  et velbegrunna og interessant innlegg i debatten om kommuneregulering. Jfr. FIN 31.12.2015.

Før siste kommunevalg var jeg på 2 av tre møter med Lyngen kommunes ordførerkandidater. Et av spørsmålene fra publikum hadde med den bebudede kommunereguleringen å gjøre.

Kandidatene virket ikke veldig engasjert i saken. Nesten alle hadde blikket vendt mot Storfjord og Kåfjord hvis ikke Lyngen fortsatt kunne bestå som egen kommune.

Det er en komplisert og vanskelig problemstilling som angår alle innbyggerne langt inn i fremtiden og det er vanskelig å få returbillett.  Derfor er det  viktig at denne saken kommer på banen så fort som mulig. Jeg tror mange har til dels sterke meninger om saken.
Vår nye ordfører har så langt vist handlekraft og har kreative ambisjoner som ordfører. Dette lover bra. Men når journalisten stiller ordføreren spørsmål om hva utfallet av Kommunereformen blir,  holder det ikke bare å si "Jeg tror Lyngen slår seg sammen med Kåfjord og Storfjord, eventuelt bare Storfjord."
Jeg utfordrer ordfører Dan-Håvard Johnsen til å begrunne sitt standpunkt på kommende kommuneregulering.