MENINGER:

- Styrker reformen med flere gulrøtter

  Foto: Torbjørn O. Karlsen

meninger

Venstre har vært den tydeligste forkjemperen for en kommunereform som skal gi sterkere lokaldemokrati, bedre fagmiljøer og bedre tjenester til folk. Nå er det flertall på Stortinget for et nytt inntektssystem som støtter opp under disse målene. Venstre har fått på plass sterkere incentiver for sammenslåing, men systemet er fortsatt basert på frivillighet for kommunene.

Et av mange tilskudd kommunene tildeles over statsbudsjettet er det såkalte basistilskuddet. Dette tilskuddet fordeles i dag likt til alle kommuner (13,2 mill. i 2016), uavhengig av innbyggertall. I Regjeringens høringsutkast ble det strammet kraftig inn på dette tilskuddet for kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, og som ligger i kort reiseavstand til nabokommunen. Med Venstres modell får alle kommuner beholde minimum halvparten, i stedet for å miste nesten alt.

Venstre utgangspunkt har vært å sørge for mer gulrot og mindre pisk i det nye inntektssystemet. Vi har fått gjennomslag for å belønne kommuner som finner sammen. Kommuner som slår seg sammen og blir over 9.000 innbyggere får et ekstra tilskudd, og til sammen 200 millioner er satt av pr. år til denne belønningen. I tillegg får alle kommuner som slår seg sammen beholde hele basistilskuddet, inntil ny kommune er på plass. Nye kommuner får også tilskudd til infrastrukturtiltak som vil gjøre det lettere for folk å reise for eksempel til og fra arbeid.

I alle forhandlinger om kommunereform prioriterer Venstre å flytte mer makt til lokaldemokratiet. Venstre har fått gjennomslag for pilotkommuner som kan søke om å få overta statlige oppgaver fra NAV. Både nye og gamle kommuner kan søke, men må være store nok til å kunne håndtere oppgavene.

I tillegg har Venstre fått gjennomslag for at det skal lages en plan for utflytting av eksisterende og nye statlige arbeidsplasser, og at det er Venstre som sammen med regjeringen skal utarbeide denne planen. Planen for utflytting skal være på plass innen utgangen av 2016.

Vi som er glade i kommunene, i distriktene og i byene, og ikke minst i lokaldemokratiet, må ta ansvar for å utvikle dem for fremtiden. Det er kommunene som leverer gode skoler og gode omsorgstjenester til folk, og det må de være i stand til å fortsette med. Kommune-Norge står foran en stor og viktig omstilling, og med avtalen om det nye inntektssystemet gir vi fra Stortinget litt ekstra drahjelp til å gjennomføre disse prosessene på en god måte.