MENINGER:

Frivillige organisasjoner må få gjøre mer på egne premisser

Høye krav til dokumentasjon og omstendelig regelverk gjør arbeidet utfordrende for frivillige, mener stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).  Foto: PRESSEFOTO

meninger

Over hele landet finnes tusenvis av ildsjeler. Mennesker som gir av sin tid, sine krefter og sine ressurser. For saker de brenner for, og for et godt lokalsamfunn. Frivilligheten er noe av det fineste ved vårt samfunn.

Det finnes i dag rundt 100 000 frivillige lag og organisasjoner over hele landet. Disse sitter på stor kompetanse som vi kan bygge på i den store samfunnsdugnaden Norge står overfor. 20.000 har meldt seg inn i Røde Kors på landsplan siden september i fjor! Dette viser at det finnes mange som ønsker å bidra til at vi som samfunn lykkes. De frivillige er en fantastisk ressurs som viktige brobyggere i integreringsarbeidet. De gir verdifull kunnskap og veiledning til nyankomne flyktninger. Og samtidig er de ambassadører i sine egne kretser og kan snakke om menneskene bak tallene.

Jeg har sett mange eksempler på dette rundt i hele landet, og forskjelligheten og kreativiteten er stor.  Røde Kors har eksempelvis satset på egne kvinnesatsinger, idrettslag stiller opp i hopetall og tilbyr fysisk aktivitet og samvær, det finnes flerkulturelle frivilligsentraler, i Levanger har vi «kafe verden» som drives på dugnad.  Det organiseres ekstra-besteforeldre, svømmetrening og mye, mye mer.

Mange utfordringer

Dessverre opplever folk/organisasjoner en del utfordringer.

Frie midler til å prioritere egne aktiviteter er viktig. Mye i dag er prosjektbasert og krever søknadsrunder.

Søknadsprosesser om midler tar mye tid. UDI har satt av midler til frivillige organisasjoner. Men krav til dokumentasjon og omstendelig regelverk gjør jobben vanskelig for frivillige.

Tidkrevende prosesser med politiattester. Og av og til manglende tilgang til lokaler og anlegg.

Arbeiderpartiet foreslo å øke støtten til frivilligheten med om lag 400 mill. kroner, men fikk ikke tilslutning til det i årets statsbudsjett.

Styrker samfunnet

Nylig la Arbeiderpartiets frivillighetsutvalg frem sin rapport. Utvalget peker på at dersom man styrker frivilligheten lokalt, vil både frivilligheten og Norges muligheter for å lykkes med et inkluderende samfunn styrkes.

Det er fint at det nå legges opp til at det skal samarbeides med frivilligheten om initiativer i enkelte asylmottak, men her burde innsatsen både vært større, og ha dreid seg om å tilrettelegge for at frivilligheten kan drive flere aktiviteter på egne premisser. Frivilligheten er broen til et inkluderende samfunn. Derfor fortjener frivillige å bli sett, anerkjent og støttet.