MENINGER:

Bedre ettervern vil redde flere liv

Rusproblemer oppstår ikke plutselig, og avsluttes heller ikke den dagen pasienter skrives ut av behandling, skriver Tove K. Knutsen i dette innlegget.

MENINGER: Tove Karoline Knutsen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Helse- og omsorgskomiteen.   Foto: Christer Pedersen

meninger

Ettervern skulle være selve fundamentet i rehabiliteringen av rusavhengige. Når behandlingen er avsluttet skal ettervernet starte. Her glipper det ofte i dag. Du skrives ut av institusjon uten å ha bolig, aktivitet eller nettverk på plass.

Ansatte ved behandlingsinstitusjoner mener at kommunens ettervern er for dårlig, viser en rapport fra Actis. Ifølge Folkehelseinstituttet er risikoen for overdosedødsfall 16 ganger så høy de første fire ukene etter endt behandling, når kommunene overtar ansvaret.

Regjeringens tankegang er gammeldags og tilbyr ikke den hjelpen som trengs for de som trenger det mest. Før, under og etter behandling-tankegangen fører til at det blir hull mellom hver fase – det innebærer livsfare for mange som har fullført god behandling.

Arbeiderpartiet vil at planleggingen av jobb og bolig skal starte den dagen pasienten skrives inn til behandling, i samarbeid med hjemkommunen. Vi vil gjøre individuell jobbstøtte, som man har stor suksess med i Bergen, tilgjengelig for rusavhengige over hele landet. NAV, behandlingsinstitusjonen og kommunen må samarbeide om å finne aktivitet og bolig fra behandlingen starter.

Kommunene bør også oppfordres til å opprette varierte boligløsninger med ulik grad av støtte fra hjelpeapparatet. Arbeiderpartiet vil stille krav til behandlingsinstitusjonene om forpliktende avtaler med kommunene for oppfølging av pasienter etter utskriving. Her må det følge med penger.

Personer med rusproblemer er ulike og har ulike behov. Som med andre sykdommer, vil noen ha behov for støtte en kort stund etter behandling, mens andre vil trenge støtte livet ut. Vi vil gjøre det enklere å komme tilbake i behandling i kortere perioder ved behov.

Vi skal aldri gi opp rusavhengige. Mange med rusproblemer sier at de ønsker seg vanlig lønnet arbeid – ikke utprøving, avklaring eller skjermede tiltak. Drømmen er ofte et helt vanlig A4-liv. Det er ikke for mye å be om.