MENINGER:

For Arbeiderpartiet er ikke velferd viktigst

Bård Hoksrud, eldrepolitisk talsperson Fremskrittspartiet, svarer på kritikken fra Tove Karoline Knutsen i Helse- og omsorgskomiteen (AP) på Stortinget.

Illustrasjonsfoto: FOTO: SCANPIX 

DEBATT: - Hvis Knutsen mener kommunal finansiering av eldreomsorg er god nok, hvorfor bruker Arbeiderpartiet eldreomsorg som en salderingspost i kommunebudsjettene? spør Bård Hoksrud, eldrepolitisk talsperson i FrP.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

KNUTSEN Tove Karoline Knutsen i Arbeiderpartiet.  Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

meninger

23. juli går Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen til angrep på FrPs helsepolitikk. Arbeiderpartiet, partiet som økte helsekøen i sin regjeringsperiode, klager på at bare 194 benytter seg av ordningen med fritt behandlingsvalg.

Fremskrittspartiet har i regjering innført fritt behandlingsvalg blant annet innen psykisk helsevern og sykehusbehandling på områdene hjerte, gynekologi, øye, ortopedi, urologi, mage- og tarmsykdommer. Dette innebærer at man selv kan velge hvor man vil bli behandlet, enten hos privat eller offentlig, uten at det koster noe ekstra. Ikke bare skaper dette større valgfrihet, men det gjør at færre slipper å stå lenge i sykehuskø. Slik setter vi pasienten foran systemet.

- Går ut mot statlig finansiering

Dette har Arbeiderpartiet hele veien vært motstandere av. De er tydelig ikke opptatt av at personer skal få raskere behandling. 194 flere personer ville med Arbeiderpartiet i regjering altså stått i kø, og ikke fått behandling de har krav på. Knutsen går også ut mot FrPs prosjekt med statlig finansiering. Arbeiderpartiet har i dag 201 ordførere og 115 varaordførere, og kan velge å prioritere eldreomsorg i sine budsjetter. Hvis Knutsen mener kommunal finansiering av eldreomsorg er god nok, hvorfor bruker Arbeiderpartiet eldreomsorg som en salderingspost i kommunebudsjettene?

I Arbeiderpartikommunen Trondheim kan de eldre ikke forvente å få dekket mer enn sine basisbehov.  Det er rett og slett ikke nok varme hender til å kunne tilby gode aktivitetstilbud for de eldre. Dette gjør at mange eldre passiviseres og blir ensomme. Dette skyldes manglende prioriteringer av de eldre i kommunebudsjettet.

Fremskrittspartiet er opptatt av at feilprioriteringer i kommuneøkonomi ikke skal gå på bekostning av de eldres velferd. I motsetning til Arbeiderpartiet setter vi ikke spørsmålstegn ved om de eldres velferd er viktigst. Det er derfor vi innførte et prøveprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen. Dette gjør at kommunene får midler av staten som skal brukes på å styrke eldreomsorgen. Slik kan vi sikre de eldre en verdig alderdom. Det skal være godt å bli gammel i Norge.