MENINGER:

Hva vil ordføreren gjøre med bassenget i Olderdalen?

Dagens ordning med åtte timer svømmelæring per elev i året er ikke god nok, mener Åge B. Pedersen.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix 

(Dette er et arkivfoto) På bildet overrekker Bjørn Inge Mo kongens fortjenestemedalje til Åge B. Pedersen.  Foto: Jan Arild Hansen / ARKIVFOTO

meninger

Ordfører i Kåfjord Svein Leiros sier i Framtid i Nord den 27.02.2017 at kommunen ikke vil bruke penger på rehabilitering av basseng i Manndalen.

Han viser til at folk fra Manndalen kan bruke bassenget i Birtavarre. Det er 20 km fra Manndalen skole til bassenget i Birtavarre. Det er også 20 km fra Olderdalen skole til bassenget i Birtavarre. Spørsmålet er hva ordføreren vil gjøre med bassenget i Olderdalen ?  Har fått informasjoner om at kommunen planlegger å overta bassenget i Birtavarre fra Røde Kors . Kanskje det er her forklaringen ligger ?

Vil  minne ordfører og flertallsgruppa i K-styret om at bassenget i Birtavarre ble bygget som et helsebad/varmebasseng og her må kommunen satse på dette og planlegge hvordan man kan få inntekter til å drifte bassenget. Kanskje kan deler av dagens helsesenter brukes til å ta imot også folk utenom kommunen til helsebad. Selvfølgelig kan elever også bruke  bassenget , men for større elever er det litt for varmt til trening. En ide er at både Manndalen og Olderdalen får fortsette med sine basseng med litt avkortet antall mnd i året. Dagens ordning er ikke holdbart med bare 8 timer svømmeopplæring pr elev pr år.