MENINGER:

Produksjonen av kjøtt, egg og melk er ikke en nødvendig del av landbruket

NOAH oppfordrer til å velge plantebaserte alternativer til meieriprodukter fordi den systematiske utnyttingen av dyr melkeproduksjon innebærer er problematisk i seg selv. 

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix 

Lund påpeker at kyrne ikke er redd for melkeapparatene, men at de tvert imot viser at de vil hjem for å melkes. Men hva annet kan man forvente når kyrne må gå rundt med så mye melk i juret at det er smertefullt, og ungene deres som skulle hatt melken er tatt fra dem?

meninger

Det er god grunn til å være stolt over å være bonde, slik Eilif Storslett Lund skriver i Framtid i Nord 11.3. Landbruk er livsviktig, og uten bønder ville vi ikke ha overlevd. Men produksjonen av kjøtt, egg og melk er verken en nødvendig eller fremtidsrettet del av landbruket. For skal vi klare å produsere nok mat på en bærekraftig måte framover, er vi nødt til å satse langt mer på plantebasert mat, som er mye mindre ressurskrevende å produsere enn animalske produkter. Dette påpeker bl.a. FN. Norge har potensiale til å satse langt mer på plantebasert matproduksjon enn vi gjør i dag. 

Kan knapt bevege seg

Og ikke bare er plantebasert matproduksjon bra for miljøet og matsikkerheten; det vil også spare dyr, i dette tilfellet kyr, for mye lidelse. På grunn av høyt produksjonspress må de fleste kyr slaktes i en alder av fire eller fem år, til tross for at de under gode forhold kunne ha levd i 20 år. Kalvene blir som regel tatt fra moren rett etter fødselen, noe som selvfølgelig er en sterk belastning for både mor og barn. Nærmere halvparten av norske melkekyr holdes på båser hvor de knapt kan bevege seg. Når kyrne ikke lenger produserer nok melk til å være økonomisk lønnsomme, blir de sendt til slakt. Dette er realiteten, uansett hvor mye de som eier dyrene mener seg å være glad i dem.

Melkeapparatene

Lund påpeker at kyrne ikke er redd for melkeapparatene, men at de tvert imot viser at de vil hjem for å melkes. Men hva annet kan man forvente når kyrne må gå rundt med så mye melk i juret at det er smertefullt, og ungene deres som skulle hatt melken er tatt fra dem? I melkeindustrien insemineres kyrne årlig for å holde melkeproduksjonen i gang. En moderne ku bærer på langt større melkemengde enn det hun ville ha gjort under naturlige forhold med kalven tilstede. Er det da rart at hun lengter etter å bli melket?

Liker ikke stå stille

Vi er så vant med at kyr skal sperres inne i fjøs og ”gi oss” melk at det er vanskelig å se for seg noe annet. Men hvis man ser fornuftig på det, blir det åpenbart at kyrne ikke liker å få kalvene sine tatt fra seg med en gang de er født, og de liker ikke å stå stille og isolert hele dagen. Deres største ønske her i livet er ikke å produsere melk til oss. De ønsker ikke å sendes til slakt. Derfor mener NOAH det var kritikkverdig av Tine å markere kvinnedagen med å avfeie melkeindustriens grove utnytting av kuer - nettopp for deres reproduktive evner som hunndyr – og å påstå at det er de som «bestemmer her i gården».

Soyayoghurt

Å ta avstand fra utnytting av dyrene i melkeindustrien er imidlertid svært enkelt – det finnes et stort utvalg plantebaserte meieriprodukter i butikkene, alt fra næringsrik soyayoghurt til vaniljesaus, iskrem og melk basert på svensk havre. Med et plantebasert kosthold kan vi mette jordas befolkning på en bærekraftig måte, og spare oss for utnyttingen av kyr og andre dyr i samme slengen.