MENINGER:

Energidrikker er svært usunne produkter

SYRESKADER Tannpleier Anette Johannessen advarer om å la ungdom drikke energidrikker og lignende, da det kan ha store konsekvenser for helsa.  Foto: Norsk Tannvern / Gordana Knezevic (Lyngseidet tannklinikk)

meninger

Syreskader er blitt en stor tannhelseutfordring. Den offentlige tannhelsetjenesten ser med bekymring på at stadig flere ungdommer får syreskader på tennene sine. Langvarig syrepåvirkning fra sure drikker fører til at tannemaljen blir myk og etses bort. Det er sure drikker som brus, iste, vann tilsatt smak og energidrikk som er de største synderne og hyppig inntak av slike syreholdige drikker øker faren for syreskader på tennene. Her er det viktig å være klar over at light-varianter er like skadelig for tannemaljen. Syreskader er permanente tannskader og symptomer kan være ising i tennene. Fortennene mister sin opprinnelige form og blir ofte hakkete og nedslitt. Omfattende syreskader der mye tannemalje er gått tapt, kan være kostbart å reparere.


Slik står til med tannhelsen vår

I 2016 hadde om lag 24 prosent av landets 18-åringer vokst opp uten noen gang å ha hatt besøk av Karius og Baktus.

 Tannhelsetjenesten i Lyngen/Storfjord har i vår jobbet en del ut mot skolene der tannpleier har vært inne på ungdomstrinnene og pratet med ungdommen. Denne gangen har fokuset spesielt vært rettet mot bruken av energidrikk og hvilke negative helseeffekter det har på både kropp og tenner. Energidrikker er svært usunne produkter som i tillegg til mye sukker også inneholder store mengder koffein og andre stimulerende stoffer som ikke er beregnet for barn og unge. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har foretatt en vurdering av ingrediensene i energidrikk og konkluderer med at risikoen for negative helseeffekter er størst forbundet med det høye innholdet av koffein. Høye doser kan gi koffeinforgiftning og tidlige symptomer på akutt forgiftning er hodepine, kvalme, magekramper, rastløshet, rask puls, ujevn hjerterytme og nedsatt blodtrykk. I tillegg øker også koffein nyrenes utskillelse av salter og vann i kroppen. Høyt innhold av koffein i energidrikk er satt i forbindelse med at ungdom har falt i koma. I henhold til regelverket for merking skal drikkevarer som inneholder koffein i mengder som overstiger 150mg/l, merkes med opplysningen «Høyt koffeininnhold, og bør ikke inntas av barn» i samme synsfelt som varebetegnelsen. I tillegg skal faktisk koffeininnhold angis i mg/100ml.

Én av fire 18-åringer har aldri hatt hull i tennene

I 2016 hadde om lag 24 prosent av landets 18-åringer vokst opp uten noen gang å ha hatt besøk av Karius og Baktus.

 En undersøkelse fra Forbrukerrådet (2015) viser at mange barn og unge har et urovekkende høyt forbruk av energidrikker og at det er i ferd med å bli en fast del av kostholdet for mange. Undersøkelsen viste at 1 av 10 i alderen 13-18 år drakk energidrikk 3-6 ganger i uka. I aldersgruppen 13-15 år drakk 1 av 3 energidrikk, og nesten 40% av disse drakk det ukentlig eller oftere. Blant 16-18 åringene som drakk energidrikk, drakk hele 4% av disse ungdommene slike drikker en eller flere ganger om dagen (forbrukerradet.no). Funnene i undersøkelsen viser at markedsføringen av energidrikk treffer aldersgruppa og disse produktene er utformet for å appellere til barn og unge både med tanke på smak, emballasje og markedsføring. Det høye forbruket av energidrikker tyder på at dagens regulering av markedsføring rettet mot barn ikke er god nok. 

At så store mengder energidrikk blir konsumert av barn og unge er svært bekymringsfullt. Tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at salget av energidrikker har eksplodert i Norge de siste årene og det er derfor stor fare for at mange barn og ungdom inntar energidrikk i helseskadelige mengder.

Drikk mer vann!

Vi oppfordrer sterkt til å begrense bruken av energidrikk, og andre sukker- og syreholdige drikker, og ber samtidig foreldrene være litt oppmerksomme på barnas drikkevaner. Drikk alltid vann som tørstedrikk. Rent vann er livsviktig for god helse og er et knapphetsgode for store deler av verdens befolkning. Flere millioner mennesker dør hver dag på grunn av dårlige eller ikke-eksisterende vann- og sanitærforhold. I Norge er de fleste husstander tilknyttet et vannverk som sørger for rent og nok vann fra springen og er en selvfølge for mange av oss.

Ønsker med dette på vegne av tannhelsetjenesten Lyngen/Storfjord alle en riktig god sommer, og husk:

VANN ER TINGEN, RETT FRA SPRINGEN!

 Hilsen tannpleier Anette Johannessen.