DEBATT:

Det handler om forandring!

Katrine Boel Gregussen.  Foto: Trond Sandnes

meninger

Mange spør meg hvorfor jeg er engasjert i politikk. Det er ganske enkelt fordi jeg tror på rettferdighet. Jeg tror på at det er mulig å skape et samfunn for alle, der folk får like muligheter selv om de har ulike utgangspunkt. Jeg tror på et samfunn der fellesskapet står i fokus og der alle blir behandlet med respekt, uansett hvem de er.

Politikk er alt. Det er veiene vi kjører på, maten vi spiser, arbeidsplassene våre, barnehagene i lokalsamfunnet vårt, skolene barna våre går på, sykehjemmet besteforeldrene våre bor på og klimaet vi puster i. Å ikke stemme ved valget i år burde ikke være et alternativ. Vi har en mulighet til å påvirke hvordan retning landet skal ta og hvor pengene og makta skal fordeles. Det er en rettighet vi ikke burde ta som en selvfølge, men ta på alvor.

Noen vil at valget i år skal handle om å skape avstand. Noen kjemper hardt for å skape større forskjeller på folk og for å få velgere til å tenke på ”oss” mot ”dem”. Det er ikke det dette valget handler om for meg. Dette valget handler om forandring.

Det handler om å få tilbake de verdiene vi en gang hadde der fellesskapet stod i fokus. Der vi sammen tar felles ansvar for hverandre og sørger for at dette landet skal være like godt å bo i for Olga på 95 år og Peder på 4. Det handler om at ungdom skal få mulighet til å fullføre utdannelsen sin, det handler om at hjelpeleiere og sykepleiere skal få full stilling og det handler om at oljepengene ikke skal brukes på skattekutt til de aller rikeste. Det handler om at pengene som er satt av til barna skal gå til barna. Det handler om å samle folket igjen og sammen se at vi har et ansvar også for de utenfor landegrensene våre. Et solidarisk ansvar for mennesker som lever på flukt fra krig, sult og naturkatastrofer. Det handler om å ta vare på hverandre.

Land med små forskjeller er best å bo i- for alle. Det er på tide å gjøre de forskjellene mindre og gjøre samfunnet bedre. Ca 1700 tegn i artikkelen