MENINGER:

Reiselivet i nord, "Den nye oljen"

Svein O. Leiros (Sp), ordfører i Kåfjord kommune og 2. kandidat i Troms Senterparti.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

meninger

Jeg anbefaler alle å lese regjeringa sin reiselivsmelding, st.mld. Nr 19, som kom tidligere i vår.

Dette er en melding uten innhold.

«Det sies at reiselivet er den nye oljen», og veksten merkes allerede svært godt mange steder.

Regjeringen mener i denne st.meldingen at det skal være næringslivet, kommunene og eller de nye regionene sitt ansvar å tilrettelegge for turismen. Det er vel ingen av oss som ønsker "negativ turisme", noe som oppleves f.eks. enkelte steder Lofoten, Trolltunga og Prekestolen, med nedtrødde stier, søppel og dårlige toalettforhold. Her har vi en enorm utfordring i tiden som kommer, og i kommuner som må prioritere dette mellom skoler, barnehage og helse, blir det ikke mye penger igjen til infrastruktur tiltak og tilrettelegging for turismen. Dette har også styreleder for Visit Lyngenfjord uttrykt i sterke ordelag.


OPPGITT OVER REISELIVSMELDINGA:

– Hvis regjeringa tror at reiseliv skal bli den nye oljen, så må de legge penger på bordet

Svein O. Leiros (Sp) mener det er satt av for lite penger til nasjonale turstier i reiselivsmeldinga.

 

Trenger et nasjonalt løft

Jeg mener at, dersom regjeringen mener alvor med å satse på turismen, så må det komme penger på bordet som støtter denne veksten. Dette for at kommuner/næringsaktører sammen skal kunne søke på gode prosjekter for bedre å ta vare på våre besøkende. 7,5 millioner nasjonale kroner som er satt av i reiselivsmeldinga strekker ikke til. Det er frem til nå brukt store beløp i å tilrettelegge for reiselivet rundt omkring i kommunene, og dette har man kunnet gjøre fordi Troms fylkeskommune har tildelt midler til gode prosjekter igjennom Regionale utviklingsmidler (RUP). Dessverre er også RUP-midlene skjært kraftig ned og i praksis helt borte. Her trenger vi et nasjonalt løft, med penger som monner. Små usle kroner vil ikke føre til den utviklinga vi alle ønsker.


Senterpartiet gjør det sylskarpt på meningsmåling, men andrekandidat Svein Leiros tenker ikke på tingplass:

– Det eneste vi tenker på er å få Sandra på tinget

Til tross for at Senterpartiet fosser fram i Troms, tror ikke andrekandidat Svein Leiros på to Sp-mandater på tinget.

 

Troms Sp vil jobbe for å få opp et reiselivsfond slik at private næringsaktører i sammen med frivillige organisasjoner og kommunene kan søke på gode prosjekter til infrastruktur og tilrettelegging.