Vi tror KrFs tid vil komme tilbake

Per-Inge Søreng tar for seg jubilanten Troms KrF, som fyller 70 år i år.

Per-Inge Søreng, Lenvik KrF, tror partiet kommer sterkere tilbake.  Foto: Trond Sandnes/Folkebladet og Lise Åserud/NTB scanpix

meninger

Det skjedde mye i Kristelig Folkeparti i 1947. Troms Kr, Lenvik Krf og Sørreisa Krf ble alle stiftet i 1947. Landspartiet Krf ble stiftet allerede i 1933.

Men det var først i 1973 at Krf i Troms kom på Stortinget ved sin representant Per Aas fra Sørvik ved Harstad. Per ble gjenvalgt 3 ganger og var altså på Stortinget i 16 år. Han var i alle år medlem av Samferdselskomiteen og gjorde en stor innsats for samferdselen i Troms. Her nevnes to konkrete ting, Mefjordveien og vei/tunnel i Ibestad.

Pådrivere

Senere kom en annen Harstad-væring inn på Stortinget, Ivar Østberg. Han var inne i 8 år og gjorde en stor innsats spesielt i forhold til svake grupper i samfunnet. Krf i Troms har de senere år slitt med oppslutningen og har i dag ingen representant på Stortinget. Men vi gir ikke opp – de verdier og saker Krf jobber for har fremtiden for seg og vi tror KrFs tid vil komme tilbake.

Det er lokalt de politiske sakene starter og lagene i Sørreisa og Lenvik har vært og vil fortsatt være pådrivere for gode politiske løsninger som tjener distriktene og landet som helhet. I Troms fylkeskommune har Krf medvirket til politisk ledelse ved sin deltakelse i fylkesrådet i flere perioder. Dette er å ta ansvar for en positiv utvikling av fylkeskommunen og alle deler av Troms fylke.  

Muligheter for gode tjenester

I den senere tid har Krf medvirket til kommunereform og regionreform.  Konkret betyr det at vi fra 1.1.2020. får en ny kommunestruktur på Senja ved at nye Senja kommune blir en realitet. Dette tror Krf er positivt og vil gi muligheter for gode tjenester for de mennesker som bor i den nye kommunen. Regionreformen fører til at Finnmark og Troms slås sammen til en region.

Dette er en krevende prosess – ikke minst fordi det handler om store avstander i den nye regionen. Det blir spennende å se hvordan de to fylkestingene kan finne frem til gode løsninger.

Folk i bygd og by

Jubileet de tre lagene markerer i 2017,  blir feiret med jubileumsfest på Finnsnes 1.november med besøk av bl.a. partileder Knut Arild Hareide.

Kristelig Folkeparti har bidratt positivt til Norges utvikling helt siden starten i 1933 og vil fortsatt jobbe for at det skal bo folk i bygd og by over hele landet!