MENINGER:

Et godt budsjett for reiselivet

Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson for Høyre, svarer i dette debattinnlegget på innlegget "Reiselivsmoms til å grine av".

Nikolai Astrup i Høyre. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix 

meninger

Reiselivet går godt. For tredje året på rad melder næringen om kraftig økning fra utenlandske turister til Norge. Totalt var det nesten 33 millioner gjestedøgn i 2016. Likevel hevder NHO Reiseliv at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 vil føre til at veksten i næringen stopper opp. Det er feil.

Legger til rette for vekst

Regjeringen har lagt frem et statsbudsjett for 2018 som legger til rette for vekst, at det skapes flere lønnsomme jobber og at flere jobber i jobb, både i reiselivsnæringen og andre næringer. Skatten på folks inntekt senkes og skatten bedriftene betaler på sitt overskudd reduseres. Siden vi overtok regjeringsmakten i 2013 er person- og selskapsskatten redusert fra 28 prosent til 23 prosent. Investeringene i vei og jernbane går opp, rapporteringsbyråkratiet for næringslivet går ned og flyplasskapasiteten økes. Det gjør det enklere å komme til Norge, enklere å se Norge og billigere å drive reiselivsnæring i Norge.

Momsøkning

Nå som pilene i norsk økonomi peker i riktig retning legger statsbudsjettet opp til en finanspolitikk som gjør at den gode utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, og ikke legger press på kronekursen, som har bidratt til at reiselivet har gått «så det griner» de siste årene.

Regjeringens forslag om å øke den så kalte lave momsen på bl.a. hotellovernattinger fra 10 prosent, til 12 prosent, er en direkte oppfølging av Skatteutvalgets klare anbefaling om å flytte skattetrykket fra jobb og arbeid til forbruk av varer og tjenester. Hvis hele avgiftsøkningen veltes over på kunden vil det føre til at prisen på et gjennomsnittlig hotellrom vil øke med i underkant av 30 kroner natten. Det er ikke avskrekkende mye.

Fornuftig å flytte skattetrykket

Jeg har likevel stor forståelse for at NHO Reiseliv og resten av reiselivsnæringen ikke ønsker økte skatter. Det gjør heller ikke Høyre, men investeringene i vekstfremmende tiltak som vei og jernbane, flyplasskapasitet, turistveier, innovasjonsstøtte til reiselivsbedrifter, reklame for Norge i internasjonale medier og reduksjon i selskapsskatten, må finansieres. Da mener vi det er fornuftig å flytte skattetrykket fra jobb og arbeid til forbruk av varer og tjenester.