MENINGER:

Takk for innsatsen!

Mona Jørgensen (V).  Foto: Kjetil Nielsen Skog

meninger

Torsdag 16. november 2017 blir en merkedag for Skjervøy og Nord-Troms. Da åpnes endelig newtonrommet, visningsrommet og en nytilpasset produksjonshall i førsteetasjen på skolested Skjervøy, Nord-Troms vgs. Det er god grunn til å takke Lerøy, Skjervøy kommune, Nord-Troms vg skole, og ikke minst fylkesrådene i Troms fylkeskommune, som i vekslende regimer har jobbet dette fram.


Newton-rommet og Aurora Salmon Centre:

Ministeren til åpningen

 

Jeg vil spesielt takke fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, som i et avgjørende møte med partene en vinterdag i 2015 skar gjennom og fikk i gang realiseringen av denne nye kunnskapsklyngen på Skjervøy. Skjervøy kommune bør være fornøyd med at denne fylkesråden ville gå videre med prosjektet etter at en ikke gikk for en samlokalisert 8-13-skole i fylkeskommunens lokaler.

Vi husker for øvrig alle at Sollied startet sitt verv i 2014 med å erklære at skolestedet Skjervøy og fem skolested til i Troms skulle bestå etter at forgjengerne innstilte på nedleggelse. En avdeling på Skjervøy er jo grunnforutsetningen for det som nå skjer. Nå håper vi at enda flere søker utdanning for sjømatnæringen på Skjervøy. Flere har søkt seg til Naturbruk blått her, og nå venter vi enda flere, jenter som gutter!

Sollied har også stått på for å få en større undervisningstillatelse knyttet til oppdrettere i Skjervøy, og har for formålet opprettet Blåfondet, til finansiering av kompetansøking og rekruttering i sjømatfeltet. Fylkesrådet har ellers gitt startpakke til newtonrom, og det var uhyre viktig at fylkesrådet med Prestbakmo i spissen fikk framskyndet utbedring av Langbakken, som er av uvurderlig for transport og fisk og gods, men også for alminnelig ferdsel, pendling og skoleruter.

Nå gleder vi oss over ny tilvekst på Skjervøy og ved Nord-Troms vg skole. Skjervøy ser ut å ta tilbake sin historiske plass som en av de aller viktigste handels-/ næringskommunene i landsdelen.