UTTALELSE FRA NORD-TROMS REGIONRÅD:

- Vi krever at tilbudene ved skolene består

Vi viser til høringsutkast fra Troms fylkeskommune om opplæringstilbudet i Troms 2018/19.

SAMLET: Ørjan Albrigtsen (ordfører i Skjervøy), Eirik Losnegaard Mevik (ordfører Kvænangen), Øyvind Evanger (ordfører Nordreisa), Dan Håvard Johnsen (Ordfører Lyngen), Svein O. Leiros (ordfører Kåfjord) og Knut Jentoft (ordfører Storfjord).  Foto: Nord-Troms regionråd

meninger

Nord-Troms Regionråd støtter opp om bekymringene og innspillene som er kommet i form av høringsuttalelsene fra Nord-Troms videregående skole og Nordkjosbotn videregående skole vedrørende opplæringstilbud ved nevnte skolesteder.


Skoletilbudet kan forsvinne. Det synes verken elever eller lærere noe om

Troms Fylkeskommune har foreslått å legge ned idrettslinja ved Nord-Troms Videregående skole.

 

Det er bekymringsfullt og lite utviklende å legge ned tilbudet på idrettsfag ved Nord-Troms videregående skole, og automasjonsfag og restaurant- og mat-fag ved Nordkjosbotn videregående skole. Angående VG2 kjøretøy er det viktig å gjøre dette tilbudet søkbart, og vi foreslår også å videreutvikle vekslingsmodellen for dette tilbudet.

Vi ser med uro på at det legges opp til en mer sentralisering av videregående tilbudsstruktur og da spesielt i vår region som har lange avstander og elever som må bo borte. Nord-Troms Regionråd mener at det i prinsippet også må være mulig for elever fra by-strøk å pendle til distriktene på enkelte spesiallinjer, slik at disse linjene og tilbudet opprettholdes i distriktene. At det spesielt vurderes å legge ned idrettslinja rundt det opparbeidede miljøet rundt landsdelslinja for ski og skiskyting er svært uheldig.

Nord-Troms Regionråd vil også understreke at det i et lengre perspektiv ikke gir bærekraft verken faglig eller økonomisk å la søkertall det enkelte år bestemme tilbudsstrukturen. Dette fører til at ungdommer i Troms får et svært ulikt tilbud ut i fra hvor de bor, og det fører til at arbeidslivet ikke får kompetansen de trenger.

Vi oppfordrer fylkeskommunen å tenke mer fleksible løsninger gjennom ulike samarbeidsmodeller og et tettere samarbeid med næringslivet.

På bakgrunn av dette krever vi om at de nevnte tilbudene beholdes og videreføres.