MENINGER:

- Dette kan i ytterste konsekvens føre til at skolen på sikt blir nedlagt

Forslagene om å gjøre det umulig å søke på kurs 1 Restaurant- og matfag (VG1 RM) til høsten og å legge ned kurs 3 Automasjonsmekaniker (VG3 AUT) er svært alvorlig for Nordkjosbotn videregående skole, mener Trond Arnesen og Torill Letto.

Illustrasjonsfoto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix 

Vi mener at Nordkjosbotn videregående skole er verdt å satse på, noe resultater og elevundersøkelser de siste 10 årene vitner om.

meninger

Nordkjosbotn videregående skole er truet igjen!

I Troms fylkeskommune ligger nå et forslag til hva Nordkjosbotn vg skole skal tilby ungdommen i Balsfjord, Lyngen og Storfjord skoleåret 2018-2019. Det foreslås at Videregående kurs 1 Restaurant- og matfag (VG1 RM) ikke skal være søkbart til høsten. I tillegg foreslås Videregående kurs 3 Automasjonsmekaniker (VG3 AUT) lagt ned.


MENINGER:

– Det er forkastelig å kutte ut idrett

Elevrådet ved Nord-Troms videregående skole har skrevet en høringsuttalelse angående idrettslinja.

 

I inneværende skoleår mistet skolen totalt 60 elevplasser: VG1 RM, én VG2 AUT, én VG3-klasse på samme program og VG2 Kjemiprosessfag. Det ble 45 færre elever på skolen. Forslaget er derfor svært alvorlig totalt sett for regionens ungdom, næringsliv, skolen og arbeidsplassene. Utdanningsforbundet lokallag Balsfjord og Utdanningsforbundet ved Nordkjosbotn vg skole mener dette er feil vei å gå.

VG1 Restaurant- og matfag

Nordkjosbotn videregående skole mistet VG1 RM 2017-2018 pga. for lav søkning. Det vil si, skolen hadde 6 søkere på våren og fikk i tillegg henvendelse om 4 nye interesserte ved skolestart; altså var det mulig at 10 elever kunne hatt tilbudet.

At tilbudet er viktig for regionen understrekes ytterligere av at våre tre kommuner, Lyngen, Storfjord og Balsfjord, vedtok økonomisk støtte for å opprettholde klassen; nærmere bestemt med totalt kr. 400 000,-. I tillegg foreslo skolen å rasjonalisere noe av undervisningen, ved å slå sammen i fellesfag. Dermed ble summen fylkeskommunen skulle bidra med lav. Initiativet og bidraget fra distriktskommunene ble ikke vurdert som viktig.


 

Etter vedtaket om nedlegging av tilbudet for 2017-2018, ga utdanningsetaten klare signaler om at tilbudet skulle være søkbart til neste skoleår. Derfor har skolen jobbet aktivt og intenst for å promotere tilbudet i regionens ungdomsskoler. Da er det skuffende og uforståelig at det nå foreslås å legge ned tilbudet for godt.

VG1 RM er en viktig del av rekrutteringsgrunnlaget til både Senja videregående skoles og Ishavsbyens VG2-tilbud og som sådan er dette også en vektig grunn for å gi ungdommen og skolen en sjanse til å få tilbake tilbudet høsten 2018. I tillegg vil tilbudet være distriktspolitisk viktig i og med at kommunene har mange og til dels store bedrifter der næringsmiddel-utdanning er viktig; Mack bryggeri, Tine meierier, EWOS, Vollan gjestestue og flere kaféer, campingplasser og gatekjøkken blant dem. Tilhørighet til regionen er viktig for å rekruttere til disse arbeidsplassene når videreutdanning og læretid er unnagjort.


REKTOR OM FORSLAG Å LEGGE NED LINJETILBUD:

– Helt uholdbart

Rektor ved Nord-Troms videregående skole, Olaug Bergset, sier det er vil være urettferdig for ungdommene å fjerne idrettslinja.

 

Automasjonsfaget

Når det gjelder Automasjonsfaget, et program skolen er alene om i Troms, er noe av bakgrunnen for synkende elevtall et det er få læreplasser i Troms og at oljebransjen har hatt en nedgang nasjonalt. Her har Finnmark og Nordland fylkeskommuner en helt annen tilnærming når det gjelder å styrke tilbudet. De gir et tilskudd for hver lærling bedriftene tar inn etter VG3. Vi mener at Troms fylkeskommune også bør styrke tilbudet med en slik tilskuddsordning, spesielt i lys av at denne kompetansen i stigende grad vil bli etterspurt i større deler av norsk næringsliv. Troms fylke må være på hugget for å sikre den teknologiske kompetansen.

Vi mener at Nordkjosbotn videregående skole er verdt å satse på, noe resultater og elevundersøkelser de siste 10 årene vitner om. Det er ikke lenge siden skolen ble forsøkt nedlagt, men en massiv mobilisering fra hele regionen rundt skolen, både foreldre, elever, grunnskoler, foreldreutvalg, næringsliv og kommunepolitikere sikret at forslaget ble forkastet, og det ble fortsatt drift. Det er tydelig at det nå er tid for å samle seg igjen og kjempe for regionens videregående skole.


MENINGER:

– Vi ønsker at byrdene fordeles rettferdig

Høringsuttalelse angående opplæringstilbudet 2018/2019 Nord-Troms videregående skole.

 

En slik nedbygging som er skissert i forslaget, kan i ytterste konsekvens føre til at skolen på sikt blir nedlagt som en konsekvens av økonomiske innstramminger i Fylkeskommunen.

Akkurat derfor må forslaget ikke være et alternativ!


UTTALELSE FRA NORD-TROMS REGIONRÅD:

- Vi krever at tilbudene ved skolene består