MENINGER:

Skjervøys politiske skam

- Jeg håper Skjervøy lærer av denne saken. Vi er et lite samfunn. Våre barn kjenner hverandre. Vi har alle en kjennskap til hverandre. Jeg håper vi kan komme dit at vi ser det beste i hverandre, ikke det verste, skriver Reidar Mæland i debattinnlegget.  Foto: Kjetil Nielsen Skog

meninger

Over flere år har ledende personer i Skjervøy-samfunnet ført en mobbekampanje. Sentrale politikere og andre personer i posisjoner har forhåndsdømt og utelukkende sett det verste i personer som har hatt en tilknytning/relasjon til Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Statsadvokatens henleggelse av saken om Skjervøy Fiskerutvikling AS er oppreisningen. De som har mobbet er skammen.

Henla saken

At statsadvokaten henlegger saken er forventet og ingen overraskelse. KomRev-rapporten var et solid og godt dokument, saken burde vært stoppet der og da.  Den ga ingen grunnlag for at kriminelle handlinger var gjort. Likevel ber kommunestyret om at politiet skulle foreta en gransking av eventuelle straffbare forhold rundt forvaltningen av midler fra Skjervøy Fiskeriutvikling AS, på grunnlag av KomRev-rapporten og k-sekretariats saksframlegg. K-sekretariatets saksframlegg var i sin helhet bygget på KomRev-rapporten og uten noen konklusjon om at kriminelle handlinger hadde forekommet. Den hadde noen krydrete setninger uten noe mer innhold enn det KomRev-rapporten sa. Rådmannen sendte dokumenter og KomRev-rapporten til politiet uten k-serkretariatets saksframlegg. Politiet besluttet å ikke iverksette etterforskning, og henla saken som avgjort utenfor straffesak.

Fant ikke bevis

I et ekstra ordinært kommunestyre klager kommunestyret politiets henleggelse av saken til statsadvokaten. Rådmannen kritiseres fordi hun ikke hadde lagt med k-sekretariatets saksframlegg til politiet i første omgang.  Hadde den vært sendt med, hadde saken fått en annen avgjørelse trodde noen. Noen medlemmer av kommunestyret var svært engasjerte og sikker i sin sak, nå skulle sannheten fram og noen skulle tas. Rådmannen sender alle dokumenter, KomRev-rapporten og k-sekretariates saksframlegg til statsadvokaten. Statsadvokaten finner heller ingen beviser for at kriminelle handlinger er gjort og henlegger saken.


Fiskeriutviklingssaken:

Håper at døra kan lukkes etter åtte år

Åtte år etter at Skjervøy Fiskeriutvikling ble opprettet, håper Skjervøy-politikerne at saken kan legges i skuffen for godt.


Forutsatt at Vidar Langeland er riktig referert i Framtid i Nord, er hans kommentar at   han ikke var overrasket over henleggelsen. Hvorfor i all verden var han da i fremste rekke for å klage politiets henleggelse til statsadvokaten? Statsadvokaten hadde jo nå fått KomRev-rapporten, k-sekretariatets saksframlegg og alle andre dokumenter og man forventet vel da en annen avgjørelse enn henleggelse?

Politiske amatøreksperter

I Skjervøy har vi hatt politiske amatøreksperter som har skapt konspirasjonsteorier rundt saken i lag med andre og media. De har opptrådt som om de var i besittelse av en juridisk begavelse på et høyt nivå. De har med sin opptreden gjennom media og politiske fora  trakassert enkeltpersoner som Roy Waage, Ingrid Lønhaug, Halvar Solheim, familien Albrigtsen og tidligere styreleder av Årviksand eiendom AS ,Øyvind Isaksen, i over 7 år . Dette ved å komme med beskyldninger om korrupsjon og en uærlig opptreden. Avisen Nordlys har ført en ukritisk framføring av saken som er under all kritikk. Spesielt har Roy Waage vært ei skyteskive med beskyldninger mot seg, og blitt forhåndsdømt til de grader. De som har ført denne skittpakken av en kampanje burde være moden og voksen nok til å be om unnskyldning.

Håper Skjervøy lærer

Det er helt greit at man ber politiet iverksette etterforskning i saker hvor man er usikker om hva som har skjedd, men det er under all kritikk å forhåndsdømme noen før saken er ferdig etterforsket. Saken har i sin helhet vært ei stor skam for Skjervøysamfunnet. Altfor mange er blitt påført ubehageligheter gjennom disse årene som de overhode ikke har fortjent.

Jeg håper Skjervøy lærer av denne saken. Vi er et lite samfunn. Våre barn kjenner hverandre. Vi har alle en kjennskap til hverandre. Jeg håper vi kan komme dit at vi ser det beste i hverandre, ikke det verste.