MENINGER:

Din omkamp er tapt, Greni!

Valgkampen er over, og kommunereformen fortsetter – uansett hva Senterpartiet måtte mene om dette.

Ove Trellevik, Høyres kommunalpolitiske talsperson.  Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

meninger

Lokalpolitikere over hele landet som er i gang med å gjennomføre kommunereformen melder om entusiasme, engasjement og arbeidsvilje. I hele Norge ser vi kommuner som har forstått at de står sterkere sammen og skal bidra til å bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Det er synd at Senterpartiet melder seg helt ut av debatten om å skape bedre lokalsamfunn og trygge kommuner.


MENINGER:

Ja, Sanner, omkampenens tid er forbi!

Nytt flertall stopper videreføring av  kommunereformen.

 

Tøys om tvang  

Utgangspunktet for kommunereformen har hele tiden vært lokale initiativer og prosesser. Det høres ikke slik ut på Senterpartiets Greni, så det er greit med en oppklaring. Reformen som gjennomføres baserer seg på over 90 % lokale positive vedtak. SPs viktigste valgkampsak om reversering vant ikke frem. 119 kommuner slås sammen til 47 nye kommuner – ca 1,7 millioner mennesker bor snart i en ny og bedre kommune.

Greni foretar en interessant gjennomgang av alle som var imot kommunesammenslåing, men bildet må nyanseres. Flere og flere, ikke færre, ser nå behovet for sterkere kommuner som kan levere gode tjenester til innbyggerne. Lokaldemokratiundersøkelsen som ble lagt fram sommeren 2017 viste blant annet at det har skjedd en holdningsendring i synet på kommunesammenslåinger. Andelen som ønsker færre kommuner økte med 12 prosentpoeng fra 2003 til 2015. Flere ser også positivt på muligheten for sammenslåing av sin egen kommune med én eller flere nabokommuner.

Det Greni egentlig argumenterer for i innlegget sin, er drømmen om å gjeninnføre det gamle inntektssystemet slik at kommuner som slo seg sammen ble straffet og de som valgte å stå alene fikk fordeler. Det tror jeg ingen andre enn Senterpartiet kan mene er en god idé.

Det går bra i norske kommuner!

Høyre, FrP, Venstre og KrF har i fire år sørget for en god og forutsigbar kommuneøkonomi, med sterkere vekst enn under de rødgrønne. Kommunene har gode resultater å vise til, og aldri har det vært færre kommuner på den forhatte Robeklista.

Høyre ønsker å opprettholde den norske tradisjonen med sterke velferdskommuner med stort og reelt lokalt selvstyre. Vi trenger kommunene om vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn. Da må vi tillate at flere kommuner får lov til å ta del i den viktigste kommunereformen på over femti år.