MENINGER:

Det er ingen skam å snu, heller ikke for de blågrønne

  Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Einar Storslett er fra Djupvik.  Foto: ARKIV

meninger

Et av den nye regjeringas “gledesbudskap” til Distrikts-Norge, er å avvikle pelsdyrnæringa etter “stemningsmodellen”, delvis forårsaket av egne feilgrep. Det siste rettferdiggjør ikke sanering av den seriøse delen av utøverne. De useriøse burde man på en hurtig og effektiv måte fått ut av drift, om viljen og handlekraften hadde vært tilstede.


Ja til innovativ og bærekraftig pelsdyrnæring

Disse dyrene er avlet frem og klarer ikke å overleve ute i naturen, skriver Kåfjords ordfører.

 

Hva blir det neste? Oppdrett av kylling, svin, sau osv osv. Å konstruere argumenter for, synes ikke være noe problem.

Levin Mikkelsen, Kåfjord har pekt på det poliske spillet (hestehandelen som Høyre og FRP har bedrevet med Venstre). Det forteller sitt om mangel på politisk ryggrad..


Fortviler over regjeringens beslutning:

– Jeg vet inderlig godt at dyrene har det bra

Levin Mikkelsen kan miste muligheten til å fortsette med det han har drevet i 37 år.

 

Hva må gjøres? Dersom de store regjeringspartiene er villige til å snu, må opposisjonen ved A, Sp, SV og KrF ta opp H og FRP sitt opprinnelig forslag. Dette vil gjøre susen.

Lykke til både L. Mikkelsen og næringa for øvrig, ellers det ingen skam å snu, heller ikke for de Blå-Grønne.