UTTALELSE:

Spillavhengighet blant unge

Vedtatt av Nord-Troms ungdomsråd 28.11.17.

Illustrasjonsfoto: Kine Jensen/Medietilsynet 

meninger

Nord-Troms ungdomsråd synes problematikken rundt spillavhengighet er viktig og påpeker at det er særlig viktig å rette fokus mot ungdom og spillavhengighet. Dette er en forholdsvis ny problematikk og man vet ikke så mye om omfanget, men man anser spillavhengighet som veldig relevant i dagens digitaliserte samfunn.

Nord-Troms ungdomsråd påpeker at majoriteten av ungdom ikke benytter seg av tradisjonelle pengespill, men at veldig mange unge spiller dataspill. Det er bekymringsverdig at noen ungdommer velger å tilbringe store mengder med tid i en virtuell verden, og Nord-Troms ungdomsråd påpeker at det er viktig å se dette i sammenheng med psykisk helse. Det er også viktig å anerkjenne dataspillavhengighet (usunt forhold til dataspill) som et spillavhengighetsproblem, på lik linje med pengespillavhengighet.

En annen ting som er bekymringsverdig er at mikrotransaksjoner og betting blir mer og mer vanlig i dataspill. Ungdom, som ikke er en pengesterk gruppe i samfunnet, kan fort få store problemer dersom de mister kontrollen over pengebruken i dataspillene. Nord-Troms ungdomsråd påpeker derfor at forebyggende arbeid er svært viktig.

Markedsføringen av pengespill og dataspill er massiv, og det opereres blant annet med lokkegaver for at flere skal spille. Nord-Troms ungdomsråd støtter Spillavhengighet Norges arbeid med å få forbud mot betting-reklamer.