MENINGER:

Widerøe sin salderingspost heter Sørkjosen Lufthavn

Illustrasjonsfoto.  Foto: Johanne P. Elvestad

Karl-Gunnar Skjønsfjell. 

meninger

Som innbygger i Nordreisa og Nord-Troms er jeg nå lei av Widerøe sin slette oppfølging av rutetilbudet til Sørkjosen Lufthavn. Flyplassen «vår» er særdeles viktig for hele regionen. Gode flyforbindelser gjør hverdagen enklere for pendlere, næringsliv, offentlig tilbud, turisme, besøkende, osv. Rutetilbudet har vært diskutert mange ganger. Så langt er rutetilbudet på et akseptabelt nivå.


Nok en gang måtte han ta buss, når han egentlig skulle ta fly. – Jeg har vanskelig for å tro at Widerøe har teknisk feil så ofte

– Widerøe-flyet er altfor ustabilt til at en kan stole på det. Man kan ikke planlegge at det skal gå etter tida, og det får store konsekvenser for alle som reiser med fly i Nord-Troms.

 

Eksempelvis kan man ta fly 0725 fra Sørkjosen, via Tromsø, og lande på Gardemoen 10.20. Med retur 17.05 og lande 19.45 i Sørkjosen. Problemet er derimot at man aldri vet om flyet til/fra Sørkjosen letter/lander. Alle har vel kjennskap til «buss for fly» på strekningen Sørkjosen-Tromsø. En tur på ca 4 timer istedenfor 20 min med fly. Joda, en busstur med «naboen» og en baguett kan være fint det. Dog er prisen litt høy og tidsbruken en smule unødvendig……

Ja, dårlig vær kan være en årsak. Noe alle aksepterer og kan leve med. Men i svært stor grad skyldes kanselleringer teknisk feil hos Widerøe. Tallenes tale er klare. Sørkjosen Lufthavn har dårligst regularitet i hele landet. Husk da at en del flyplasser på kysten av Finnmark er adskillig med værutsatt enn Sørkjosen Lufthavn. I 2016 var det 92,6% regularitet og i 2017 90,3%. Widerøe er eneste flyselskap som bruker Sørkjosen og har dermed ansvaret for disse tallene.  Med 3 avganger/ankomster pr dag vil det i praksis si at tilnærmet hver 3.dag blir et fly kansellert til/fra Sørkjosen. Da nærmer vi oss begrepet bingo om flyet går eller ikke. Spørsmålet er: Er det tilfeldig at det «alltid» er teknisk feil på flyet til Sørkjosen, men ikke på de øvrige flyene??

Min klare påstand er at Widerøe bevisst spekulerer i dette for å kutte kostnader. Å bruke buss er sannsynligvis mer lønnsomt enn å bruke et fly. Strekningen Tromsø-Sørkjosen kan betjenes med buss. Skjønner det er verre å sende folk i buss i Finnmark, da avstandene er langt større.

Dette medfører at man blir meget skeptisk til å bruke Widerøe, og heller velger å kjøre egen bil. Som igjen medfører mindre bruk av flyet og dermed en rute som vil ha nedleggingsspøkelset over seg til enhver tid. Eller er det kanskje det Widerøe ønsker? Å drive en sakte død på rutetilbudet til/fra Sørkjosen.

Strekningen Tromsø-Sørkjosen er en såkalt «FOT-rute». Dvs Widerøe mottar støtte fra staten for å drive denne. Der er kravet 97% regularitet i følge mine kilder. Widerøe oppfyller med andre ikke de kravene som er satt.

Widerøe vil jo selvsagt aldri innrømme at de salderer vekk ruta til/fra Sørkjosen. Men for oss som bruker deres rutetilbud er fakta at de tar betalt for en vare som de ikke oppfyller. Da nærmer vi oss begrepet svindel…og det er vel ikke lov i dagens Norge??