MENINGER:

Oksfjord havn er en ubetinget suksess

Geir Sagelv, styreleder for Oksfjord Havn.  Foto: Martin Hauken Johannessen / arkivfoto

meninger

Oksfjord havn er en ubetinget suksess for nærings-og samfunnsbygging i Nordreisa kommune. Den er også en suksess for rekruttering til fiskerflåten i kommunen. Havna ble ferdigstillet i 2010. Den ble bygget etter en intens lobbyvirksomhet både på kommunehuset på Storslett og i Storting og regjering. Oksfjord båtforening utarbeidet en forstudie til havna i 2002. Der kunne vi konstatere at det kun var to fiskefartøy og 2-3 aktive fiskere i Oksfjord. Mange mente at vi var veldig optimistisk da vi la fram et mål om 3 nye fartøy i løpet av en 10 årsperiode.

Tiden har vist at havna har sin berettigelse. I dag er det 10 fiskefartøy og 13 aktive fiskere, som er tilknyttet havna. Vi har stadig henvendelse fra fiskere i andre deler av kommunen, som ønsker å bruke havnefasilitetene. Vi må dessverre sette de på venteliste grunnet for liten plass. Å bygge infrastruktur er en rett veg å gå for næringsutvikling. Det viser utbygging av Oksfjord havn med all tydelighet.