MENINGER:

Ta grep NÅ!

Foto: Tore Meek / NTB scanpix 

meninger

Vi nærmer oss årets påskeferie og de fleste ser fram til lange skiturer i strålende solskinn, hytteturer og avslapping.

Men ikke alle kan ta fri. Sykepleierne må arbeide på alle helligdager året rundt. Ofte deles påsken i to slik at en i dette tilfellet får fri halve påsken og arbeider det resterende. Slik er det, og slik må det være. Sykdom og behov for helsehjelp, pleie og omsorgsfull hjelp er tilstede året rundt, hele døgnet. Sykepleierne tilhører grunnpilaren velferdsstaten. Altså de som må være tilstede for at vi skal ha en god helsetjeneste. Heldigvis er det slik at sykepleiere likevel har valgt et yrke som medfører arbeid på ubekvemme tidspunkt når andre har fri. Men vil vi fortsatt ha et så godt tilbud i fremtiden?  Sykepleierne må verdsettes med lønn som står i forhold til ansvar og kompetanse.

Vi vet at sykepleiermangelen er skremmende stor, både i Norge og resten av Europa. Sist sommer så vi avisoverskrifter som fortalte at på UNN hadde sykepleiere arbeidet opptil 90 timer pr. uke for i det hele tatt å få hjulene til å gå rundt. Det er grovt brudd på lov og avtaler. Dessverre har vi flere eksempler på lovbrudd i forhold til hviletidsbestemmelsene i vår sektor. I andre sektorer som for eksempel luftfart, blir fly satt på bakken dersom hviletidsbestemmelsene ikke er overholdt. Det er vi alle glade for. Men i helsesektoren er det ikke slik. Her kan en ikke stenge sykehus når personalet har gått sine lovlige timer. Jeg har ikke sett at Arbeidstilsynet har grepet inn og stengt avdelinger. Derfor må en rigge gode tjenester før vi er i krise.

Ifølge SSB jobber kun 1 av 5 sykepleiere i helsetjenesten 10 år etter fullført utdanning! Og fra samme kilde ligger sykepleiere på 147. plass på lønnsstatistikken over ulike yrkesgrupper!

Sykepleiere forteller om stadig flere arbeidsoppdrag, mer overtid og langt fra alle får fast heltidsstilling. Større arbeidspress og lav lønn er ikke det som virker forlokkende for unge mennesker når de skal velge yrke. Vi trenger hver og en som ønsker å arbeide i denne sektoren. Jeg påstår at vi ikke har råd til å først utdanne sykepleiere, og så se på at de forlater yrket og går inn i andre sektorer.

En trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at her må politikere både sentralt og lokalt ta et skikkelig grep. Vi må ha et Sykepleierløft. Lønnen må økes slik at den viktigste yrkesgruppen i velferdsstaten, sykepleierne, løftes betraktelig på lønnsstatistikken. Norsk Sykepleierforbund har i en årrekke pekt på denne utviklingen. Nå er vi der at mangelen på sykepleiere er så stor at det må tas drastiske grep. Det første store grepet må tas under årets lønnsforhandlinger. Sykepleierne må prioriteres NÅ!

Da vil vi alle kunne nyte vel fortjent påskeferie og vite at alle som trenger det får forsvarlig pleie- og omsorgsfull helsehjelp av kompetent personell.

GOD PÅSKE