MENINGER:

Folk må få pensjon fra første krone

Rigmor Aasrud (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

meninger

Lønnsoppgjøret i privat sektor er i havn. De fant løsninger på urettferdig deler i AFP-ordningen. Men alle pensjonsflokene er ikke løst. Det som gjenstår er å sikre at du tjener opp pensjon fra første krone på lønnsslippen.


– Betaler man full arbeidsgiveravgift skal man få sykelønn!

Ulf Nilsen tar til ordet for de eldres rettigheter i yrkeslivet.

 

Men spørsmålet om endringer i obligatorisk tjenestepensjon er spilt over til storting og regjering. I dag er det valgfritt om arbeidsgiver betaler inn pensjon for inntekter under I G, som er omlag 93 000 kroner. Arbeidstakeren mister pensjons for inntekten opp til 1 G. Arbeidsgiver kan slippe å betale inn pensjon fra første lønnskrone. I tillegg får ikke de som er mellom 13 og 20 år ta del i ordningen 20 år. Det samme gjelder for alle med små stillingsbrøker. Og for å toppe det hele, det gjelder heller ikke om du ikke er i samme jobb i mer enn 12 mnd.

Viktig sosialt spørsmål

Pensjonsopptjening fra første krone og første time er et viktig sosialt spørsmål. Det handler først og fremst om unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst. Men også arbeidstakere på alminnelige lønninger som får lite i tjenestepensjon. Opptjening fra første krone kan bety opp mot 10 000 kroner mer i årlig utbetaling knyttet til obligatorisk tjenestepensjon for en med ca. 400 000,- i årslønn.


 

Dette må det ordnes opp i. Hvis vi får dette på plass, vil det være en seier for det seriøse arbeidslivet. Arbeidsgivere som baserer sin virksomhet på korttidskontrakter, typisk mange bemanningsbedrifter, kan ofte unnlate å betale inn til tjenestepensjonsordninger. Det vil vi i Arbeiderpartiet gjøre noe med. Vi vil ta opp kampen for at også kvinner, yngre medarbeidere og midlertidig ansatte skal få pensjon av hver eneste krone de tjener. Slik ordningen er i dag er den både usosial og urettferdig.