MENINGER:

Under mistanke ved fylte 75

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

meninger

Eldre er voksne mennesker, og skal behandles med respekt. Derfor vil Arbeiderpartiet ha slutt på dagens tungvinte ordning for å beholde førerkortet etter fylte 75. Krav om oppmøte hos fastlegen for å svare på spørsmål en stiller til barnehagebarn, er en unødvendig plaging av friske folk det ikke hefter noen mistanke ved. Det samme gjelder kravet om oppmøte på en trafikkstasjon, som for noen kan ligge mange timer unna.

Hadde systemet vært nødvendig for trafikksikkerheten, hadde saken vært en annen. Men slik er det ikke. Danmark hadde en ordning omtrent som den norske, men har gått bort fra den. Sverige har aldri hatt noen slik ordning. Og Statens vegvesen konkluderer klart i en rapport: Det er ikke grunnlag for å se eldre personer generelt som et sikkerhetsproblem, det er en urimelig gruppetenkning. Eldre er individer, som alle andre.

Arbeiderpartiets politikk handler om å gi folk mulighet til å leve gode liv - også når en blir eldre. Førerkortet er viktig for svært manges frihet, spesielt de som ikke bor i store byer med godt kollektivtilbud.

Er en uskikket til å kjøre bil - noe en kan være uansett alder - må en selvsagt tas ut av trafikken. Det ansvaret skal fastlegene og politiet fortsatt ha, og Arbeiderpartiet har tillit til fagfolks vurderingsevne.

I dag bruker fastlegene mye tid på oppgaver som burde være unødvendige, som fornyelse av førerkort for eldre. Vi vil alle nyte godt av kortere ventetid, om legen kan bruke tiden sin på å gjøre det hun eller han er der for: Behandle pasienter med reelle behov, og ikke spørre friske eldre om de kan tegne hvor mye er klokka eller om de veit hva hovedstaden i Norge heter.