MENINGER:

Nok og trygg mat er ingen selvfølge

Verdens laveste antibiotikabruk, større verdiskaping fra jorda i Norge, klimatilpasning og arbeidsplasser i hele landet. Det er målet for Arbeiderpartiets jordbrukspolitikk.

Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson.  Foto: Anne Odden

meninger

For å nå målene våre for trygg matproduksjon og arbeidsplasser i hele landet, lanserer Arbeiderpartiet nå en opptrappingsplan fram mot 2025 for å øke selvforsyningen og verdiskapingen på våre egne ressurser i jordbruket. Vi vil sørge for at vi i Norge har nok og trygg mat som gir folk og dyr god ernæring og helse.


Bøndene krever 1,83 milliarder i jordbruksoppgjøret

Bondeorganisasjonene krever 1,83 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det meste skal dekkes ved å øke de statlige overføringene.

 

Lang og hard vinter

Vi har nettopp lagt en lang og hard vinter bak oss. Etter en våt høst med dårlige avlinger og en sen vår, har mange bønder slitt for å skaffe nok fôr til dyra sine – med de bekymringene og belastningene det fører med seg. Prisene har økt, og vi har vært nødt til å importere dyrt fôr av til dels dårlig kvalitet. Det viser hvor sårbare vi er om vi ikke tar grep for å styrke selvforsyningen.

Arbeiderpartiet vil ruste Norge for tider med mer nedbør og tilpasse matproduksjonen til klimaendringene. Derfor vil vi øke investeringene i grøfting og drenering og gjøre dem forutsigbare over tid slik at vi kan øke kvaliteten og mengden av mat og fôr som vi produserer på egne ressurser.  For å nå målene våre, må vi bruke jorda i hele landet. Det gir muligheter for at nye generasjoner kan arbeide med matproduksjon, og gi verdiskaping i jordbruket og næringsmiddelindustrien i alle deler av Norge.

Matproduksjon i hele Norge

I behandlingen av jordbruksmeldingen våren 2017 var Arbeiderpartiet en viktig bidragsyter for mål om størst mulig selvforsyning og matproduksjon i hele Norge. Vi følger nå opp arbeidet med flere praktiske tiltak for å tilpasse jordbruket et villere og våtere klima. Det er avgjørende om vi skal forsterke selvforsyningen og beredskapen.

Planen vår omhandler hele rekken av produksjoner i jordbruket med korn, grovfôr til dyra, grønnsaker, frukt og bær. Vi legger spesielt vekt på å forsterke beredskapen i Norge gjennom å skape muligheter for tørking og lagring av korn på de enkelte brukene.  Matmangel kan medvirke til uro og konflikter flere steder i verden, og vi vil sørge for at tryggheten for maten forbedres i Norge.

Et viktig samfunnsoppdrag

Jordbruket har et viktig samfunnsoppdrag om å produsere nok, naturlig og trygg mat på norske ressurser. Vi vil at Norge skal være verdensledende på laveste antibiotikabruk i matproduksjonen for å sikre trygghet og god helse til folk og dyr. Planen vår vil sørge for mat av topp kvalitet, biologisk mangfold, levende bygder og kulturlandskap.