MENINGER

Vi trenger er et sykepleierløft som gir alle sykepleiere med 10 års ansiennitet over 500 000 kroner i lønn

Et lønnsløft er nødvendig for å sikre nok sykepleiere i fremtiden, skriver Hanne Marit Bergland, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Troms.

Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix 

meninger

Dagen har vært feiret siden slutten av 1800-tallet i store deler av verden. Første gang den ble markert i Norge var i 1890. Inntil første verdenskrig var kravet om 8-timers dag det sentrale kravet ved demonstrasjonene.

8-timers dagen er for lengst vedtatt og mange flere kamper er vunnet også takket være slike markeringer som forener mange grupper i samfunnet.

Helsetjenesten er særs viktig for alle i vårt land. Og skal vi oppnå gode helsetjenester til alle må det være nok av riktig kompetanse både i sykehus og kommuner.

I dag er det skremmende mangel på sykepleiere som er fundamentet i helsetjenesten.

I følge NAVs bedriftsundersøkelse manglet Norge 3600 sykepleiere og 400 spesialsykepleiere i 2017.

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag for Helsedirektoratet utført en studie som viser at Norge i 2040 kan ha behov for et sted mellom 167 000 og 224 000 sykepleiere, det er opp mot det dobbelte av i dag. Sykepleierne er i tillegg den yrkesgruppen hvor det er størst rekrutteringsutfordringer for kommunene ifølge KS.

Vel nok vil vi utvikle gode velferdsteknologiske hjelpemidler for fremtiden. Dette vil i stor grad komme godt med. Men de vil ikke kunne erstatte sykepleiere slik det kan se ut som enkelte arbeidsgivere lener seg til. Teknologien er bra, men må hele tiden forstås som et hjelpemiddel og ikke som en erstatning for mennesker.

Vi vet at 1 av 5 sykepleiere forlater yrket i løpet av de første 10 årene.  Vel nok har vi god råd i Norge. Men ikke så god råd at vi kan tillate oss å sløse med samfunnets penger eller la pasienten i stikken.

Det er mulig å gjøre noe med dette, men det krever vilje og harde prioriteringer.

Ja, det vi koste, men gevinsten for landet og befolkningen er stor. Det vi trenger er et sykepleierløft som gir alle sykepleiere med 10 års ansiennitet over 500 000 kroner i lønn.

Økt lønn er viktig både i et likestillings- og likelønnsperspektiv. Et lønnsløft er nødvendig for å sikre nok sykepleiere i fremtiden og for å gjøre noe med den lønnsmessige urettferdigheten. Å satse på sykepleierne er å satse målrettet på gode og effektive tjenester og velferd til befolkningen.