MENINGER

Vi trenger flere trygge ansatte i barnehagene

Fagforbundet er glad for at det nå kommer en bemanningsnorm i barnehagen. Men forslaget er ikke bra nok.

Illustrasjonsfoto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Kvaliteten i barnehagene er avhengig av de ansatte. Da må de ansatte sikres trygge arbeids- og ansettelsesforhold.

meninger

Målet med en bemanningsnorm, og den allerede vedtatte pedagognormen burde være å sikre kompetanse og voksendekning gjennom hele barnehagedagen.

Fagforbundet mener disse to reformene må sees i sammenheng. Det har dessverre ikke skjedd. Det er særlig to ting som bør belyses.

For det første kan pedagognormen paradoksalt nok sørge for færre timer voksentid i barnehagen, flere barnehagelærere vil medføre flere planleggingstimer borte fra avdelingen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet hvor da ansatte trenger tid til å planlegge, vurdere og evaluere. Denne tiden må kompenseres for, med flere ansatte hele dagen.

For det andre skaper reformen betydelig usikkerhet blant høyt kompetente barnehagearbeidere, uten pedagogisk utdanning, som lurer på om jobbene deres forsvinner.

Dette er helt unødvendig. En god bemanningsnorm vil kunne løse disse problemene. Fordi vi trenger flere trygge, kompetente voksne gjennom hele barnehagedagen.

Kvaliteten i barnehagene er avhengig av de ansatte. Da må de ansatte sikres trygge arbeids- og ansettelsesforhold. Fagforbundet ønsker en organisering av barnehagene med faste og hele stillinger. Vi trenger ikke enda flere deltidsarbeidende i en kvinnedominert yrkesgruppe.

Derfor vil Fagforbundet lovfeste barne- og ungdomsarbeiderens kompetanse i barnehageloven. Dette vil sikre økt yrkesfaglig kompetanse i barnehagene.

Fagforbundet ønsker trivsel og trygghet for både barna, foreldrene og de ansatte. Vi krever en forsvarlig bemanning gjennom hele barnehagedagen!